Odbor financí a správy majetku

Řeší:

V samostatné působnosti odbor financí a správy majetku zabezpečuje zejména činnosti na úseku rozpočtu, finančního hospodaření, účetnictví, inventarizace majetku a pojištění majetku.

Vede evidenci smluv a dohod vzniklých při všech závazkových vztazích.

Je odborem úřadu pro komplexní správu a údržbu nemovitého majetku statutárního města svěřeného městskému obvodu včetně pozemků. Zajišťuje technickou správu, pronájem, opravy a údržbu domovního a bytového fondu v majetku statutárního města svěřeného městskému obvodu.

Udržuje a provozuje veřejné pohřebiště, uzavírá nájemní smlouvy, vybírá poplatky za pronájem hrobových míst a vede o nich evidenci.  Více informací o správě hřbitova se dočtete zde.

V přenesené působnosti odbor financí  a správy majetku vykonává zejména činnost na úseku správy místních poplatků. Vybírá místní poplatky (především místní poplatek ze psů a místní poplatek za užívání veřejného prostranství) s výjimkou poplatků za komunální odpad (správa, evidence a vybírání těchto poplatků je v kompetenci  Magistrátu města Ostravy) a vede o nich evidenci.

Provádí ověřování opisů listin, pravosti podpisů, služby Czech Pointu a vybírá správní poplatky.

Úřední hodiny

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Kontakty

Ing. Jana Ziobrová
vedoucí odboru financí a správy majetku
Ing. Pavla Polášková
referent odboru FSM - hlavní účetní
Ing. Michaela Matuštíková
referent odboru FSM - pokladní
Bc. Lucie Slívová
referent odboru FSM - fakturant