Kontaktní seznam

E-mailové adresy referentů (úředníků) slouží pouze pro běžnou korespondenci. Při oficiální žádosti či podání prosím využijte adresu podatelny.
JMÉNOFUNKCEKANCELÁŘTELEFONEMAIL
Milan Slíva Starosta (uvolněný) 8

773473473

599420100

starosta@ostrava-hrabova.cz

milan.sliva@ostrava-hrabova.cz

Ing. Květoslava Hrabovská Místostarostka (neuvolněná) 8 724168800 kvetoslava.hrabovska@ostrava-hrabova.cz
Ing. Radomír Orkáč Místostarosta (neuvolněný) 8 604715917 radomir.orkac@ostrava-hrabova.cz
Mgr. Jana Tajchmanová, DiS.

Tajemnice

školství, agenda poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

9

599420109

725996475

tajemnik@ostrava-hrabova.cz

jana.tajchmanova@ostrava-hrabova.cz

Ing. Jana Ziobrová Vedoucí odboru financí a správy majetku 12

599420107

725996471

jana.ziobrova@ostrava-hrabova.cz
Zdeňka Haunerová Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – podatelna, ohlašovna 10

599420101

725996474

zdenka.haunerova@ostrava-hrabova.cz
Ing. Petr Přeček Referent odboru financí a správy majetku - bytový technik - správce bytů a budov 3

599420126

724237994

petr.precek@ostrava-hrabova.cz
Ing. Michaela Matuštíková Referent odboru financí a správy majetku - pokladna, správa majetku a hřbitova, místní poplatky, smluvní vztahy 1

599420117

720735336

michaela.matustikova@ostrava-hrabova.cz
Ing. Pavla Polášková Referent odboru financí a správy majetku - účetní 13 599420118 pavla.polaskova@ostrava-hrabova.cz
Bc. Lucie Slívová Referent odboru financí a správy majetku - referent bytové správy 2

599420125

720735346

lucie.slivova@ostrava-hrabova.cz
Mgr. Pavlína Špačková Vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – kultura 11

599420116

725940318

pavlina.spackova@ostrava-hrabova.cz
Mgr. Lenka Krejčíčková, DiS. Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – sociální pracovník 4

599420112

725996472

lenka.krejcickova@ostrava-hrabova.cz
Bc. Daniela Ochonská, DiS. Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – sociální pracovník 5

599420104

720735360

daniela.ochonska@ostrava-hrabova.cz
Ing. BcA. Kateřina Tomanová Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – kulturní referent 14

725996468

Ing. Jana Faicová Referent odboru financí a správy majetku - silniční správní úřad, majtetková agenda, životní prostředí 16

599420114

724190760

jana.faicova@ostrava-hrabova.cz
Beata Bigasová Referent odboru financí a správy majetku - investice a dotace 19

599420119

702093252

beata.bigasova@ostrava-hrabova.cz
Ivo Baron Komunální služby MOb Hrabová komunální služby

596730170

724237995

ivo.baron@ostrava-hrabova.cz
Liběna Kluzová

Referent odboru financí a správy majetku - zeleň, životní prostředí

17

599420113

725996473