Místní a přechodná úprava provozu na místní komunikaci III. a IV. třídy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní a přechodná úprava provozu na místní komunikaci III. a IV. třídy

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o vydání závazného opatření obecné povahy.  

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  OOP se vydává na návrh nebo z moci úřední. Návrh podává ten, kdo požaduje změnu provozu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Návrh na úpravu provozu se podává písemně.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová
  Odbor stavebně správní
  Bažanova 174/4
  720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednici:

  Renáta Moskalová
  samostatný referent správy majetku, rozpočtu a vnitřních věcí
  +420 599419301
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Dokumentaci úpravy provozu,
  • souhlas Policie ČR, MŘ, dopravního inspektorátu Ostrava.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost je k dispozici na odboru stavebně správním nebo zde ke stažení - žádost.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Správní orgán postupuje podle § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Kdokoliv, tzn. fyzická i právnická osoba, jejíž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  11.01.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno