Organizační struktura

Vedení úřadu

 • starosta
 • místostarostové
 • tajemník
JménoFunkceTelefonEmail
Milan Slíva starosta (uvolněný) 599 420 121, 599 420 100
Ing. Květoslava Hrabovská 1. místostarostka (neuvolněná)
Ing. Radomír Orkáč 2. místostarosta (neuvolněný)
Ing. Socha Jan tajemník 599 420 109


Odbor financí a správy majetku

 • sestavování rozpočtu a dohled nad jeho plněním
 • vedení účetnictví
 • bankovní operace
 • místní poplatky
 • pokladna
 • hřbitov
 • bytové hospodářství
 • Czech point
 • vidimace a legalizace
JménoFunkceTelefonEmail
Ing. Ziobrová Jana Vedoucí odboru financí a správy majetku 599 420 107, 725 996 471 jana.ziobrova@ostrava-hrabova.cz
Ing. Pavla Polášková Referent odboru financí a správy majetku - účetní 599 420 118, 601 297 866 pavla.polaskova@ostrava-hrabova.cz
Ing. Matuštíková Michaela Referent odboru financí a správy majetku - pokladna 599 420 117, 720 735 336 michaela.matustikova@ostrava-hrabova.cz
Kopřiva Tomáš Referent odboru financí a správy majetku - bytový technik 599 420 126, 724 237 994
Bc. Slívová Lucie Referent odboru financí a správy majetku - bytové hospodářství 599 420 125, 720 735 346 lucie.slivova@ostrava-hrabova.cz


Odbor stavebně správní

 • stavební úřad
 • silniční správní úřad
 • zemědělství
 • rybářství
 • myslivost a veterinární péče
 • vodní hospodářství
 • životní prostředí
 • majetkoprávní
 • investiční výstavba
 • doprava a silniční hospodářství
 • povolení kácení a ořezy stromů
JménoFunkceTelefonEmail
Ing. Faicová Jana Vedoucí odboru stavebně správního 599 420 114, 724 190 760 jana.faicova@ostrava-hrabova.cz
Moskalová Renáta Referent dopravy a zeleně Odboru stavebně správního 599 420 113, 725 996 473
Králová Svatava Referent odboru stavebně správního - investice 599 420 119 svatava.kralova@ostrava-hrabova.cz
Ing. Šochmanová Hana Referent odboru stavebně správního - stavební úřad 599 420 115 hana.sochmanova@ostrava-hrabova.cz


Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí

 • sociální práce
 • Senior Taxi
 • sociálně právní ochrana dětí
 • podatelna
 • sekretariát
 • ohlašovna trvalého pobytu
 • ztráty a nálezy
 • vidimace a legalizace
 • Czech point
 • kultura
 • školství
JménoFunkceTelefonEmail
Mgr. Tajchmanová Jana, DiS. Vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – kultura, školství 599 420 116, 725 996 475 jana.tajchmanova@ostrava-hrabova.cz
Haunerová Zdeňka Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – podatelna, ohlašovna 599 420 101, 725 996 474 zdenka.haunerova@ostrava-hrabova.cz
Bc. Daniela Ochonská, DiS. Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – sociální pracovník SPOD 599 420 104, 720 735 360
Mgr. Krejčíčková Lenka DiS. Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – sociální pracovník 599 420 112, 725 996 472 lenka.krejcickova@ostrava-hrabova.cz

Bc. Renata Kludková
Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – sociální pracovník SPOD 599 420 103702 093 252
Ing. BcA. Kateřina Tomanová Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – kulturní referent 599 420 102, 725 996 468

 

Ostatní

JménoFunkceTelefonEmail
Ing. Davidová Eva Mistr Technických služeb MOb Hrabová 596 730 170, 724 237 995 edavidova@ostrava-hrabova.cz