Organizační struktura

Vedení úřadu

 • starosta
 • místostarostové
 • tajemnice
JménoFunkceTelefonEmail
Milan Slíva starosta (uvolněný) 599 420 121, 599 420 100
Ing. Květoslava Hrabovská 1. místostarostka (neuvolněná)
Ing. Radomír Orkáč 2. místostarosta (neuvolněný)
Mgr. Jana Tajchmanová, DiS. tajemnice 599 420 109


Odbor financí a správy majetku

 • sestavování rozpočtu a dohled nad jeho plněním
 • vedení účetnictví
 • bankovní operace
 • místní poplatky
 • pokladna
 • hřbitov
 • bytové hospodářství
 • Czech point
 • vidimace a legalizace
 • silniční správní úřad
 • doprava a silniční hospodářství
 • zemědělství
 • rybářství
 • myslivost a veterinární péče
 • vodní hospodářství
 • životní prostředí
 • povolení kácení a ořezy stromů
 • majetkoprávní
 • investiční výstavba
JménoFunkceTelefonEmail
Ing. Ziobrová Jana Vedoucí odboru financí a správy majetku 599 420 107, 725 996 471 jana.ziobrova@ostrava-hrabova.cz
Ing. Pavla Polášková Referent odboru financí a správy majetku - účetní 599 420 118, 601 297 866 pavla.polaskova@ostrava-hrabova.cz
Ing. Matuštíková Michaela Referent odboru financí a správy majetku - pokladna, správa majetku a hřbitova, místní poplatky, smluvní vztahy 599 420 117, 720 735 336 michaela.matustikova@ostrava-hrabova.cz
Ing. Petr Přeček Referent odboru financí a správy majetku - bytový technik - správa bytů a budov 599 420 126, 724 237 994
Bc. Slívová Lucie Referent odboru financí a správy majetku - bytová správa 599 420 125, 720 735 346 lucie.slivova@ostrava-hrabova.cz
Ing. Faicová Jana Referent odboru financí a správy majetku - silniční správní úřad, majetková agenda, životní prostředí 599 420 114, 724 190 760 jana.faicova@ostrava-hrabova.cz
Beata Bigasová Referent odboru financí a správy majetku - investice, dotace

599 420 119

702 093 252

Liběna Kluzová Referent odboru financí a správy majetku - zeleň, životní prostředí

599 420 113,

725 996 473


Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí

 • sociální práce
 • Senior Taxi
 • podatelna
 • sekretariát
 • ohlašovna trvalého pobytu
 • ztráty a nálezy
 • vidimace a legalizace
 • Czech point
 • kultura a kulturní dům 
JménoFunkceTelefonEmail
Mgr. Pavlína Špačková Vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí  

599 420 116

725 940 318

Haunerová Zdeňka Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – podatelna, ohlašovna 599 420 101, 725 996 474 zdenka.haunerova@ostrava-hrabova.cz
Bc. Daniela Ochonská, DiS. Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – sociální pracovník  599 420 104, 720 735 360
Mgr. Krejčíčková Lenka DiS. Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – sociální pracovník 599 420 112, 725 996 472 lenka.krejcickova@ostrava-hrabova.cz
Ing. BcA. Kateřina Tomanová Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – kulturní referent 599 420 102, 725 996 468

 

Ostatní

JménoFunkceTelefonEmail
Ivo Baron Mistr Komunálních služeb MOb Hrabová

596 730 170,

724 237 995