Organizační struktura

Vedení úřadu

 • starosta
 • místostarosta
 • tajemník
JménoFunkceTelefonEmail
Trávníček Igor starosta (uvolněný) 599 420 121, 599 420 100 itravnicek@ostrava-hrabova.cz
Kopitzová Vladislava místostarostka (neuvolněná) vkopitzova@ostrava-hrabova.cz
Ing. Socha Jan tajemník 599 420 109 jsocha@ostrava-hrabova.cz


Odbor financí a správy majetku

 • sestavování rozpočtu a dohled nad jeho plněním
 • vedení účetnictví
 • bankovní operace
 • komunální a bytové služby
 • místní poplatky
 • pokladna
 • bytové hospodářství
JménoFunkceTelefonEmail
Ing. Ziobrová Jana Vedoucí odboru financí a správy majetku 599 420 107, 725 996 471 jziobrova@ostrava-hrabova.cz
Ing. Balíková Sylva Referent odboru financí a správy majetku - hlavní účetní 599 420 118 sbalikova@ostrava-hrabova.cz
Ing. Matuštíková Michaela Referent odboru financí a správy majetku - pokladní 599 420 117 mmatustikova@ostrava-hrabova.cz
Moskalová Renáta Referent odboru financí a správy majetku - bytový technik 599 420 126 rmoskalova@ostrava-hrabova.cz
Bc. Slívová Lucie Referent odboru financí a správy majetku - účetní BS 599 420 125 lslivova@ostrava-hrabova.cz


Odbor stavebně správní

 • stavební úřad
 • silniční správní úřad
 • zemědělství
 • rybářství
 • myslivost a veterinární péče
 • vodní hospodářství
 • životní prostředí
 • majetkoprávní
 • investiční výstavba
 • doprava a silniční hospodářství
 • povolení kácení a ořezy stromů
JménoFunkceTelefonEmail
Ing. Faicová Jana Vedoucí odboru stavebně správního 599 420 114, 724 190 760 jfaicova@ostrava-hrabova.cz
Bc. Chamrádová Lenka Referent dopravy a zeleně Odboru stavebně správního 599 420 113, 725 996 473 lchamradova@ostrava-hrabova.cz
Králová Svatava Referent odboru stavebně správního - investice 599 420 119 skralova@ostrava-hrabova.cz
Ing. Šochmanová Hana Referent odboru stavebně správního - stavební úřad 599 420 115 hsochmanova@ostrava-hrabova.cz


Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí

 • sociální práce
 • Senior Taxi
 • sociálně právní ochrana dětí
 • podatelna
 • sekretariát
 • ohlašovna trvalého pobytu
 • přestupky
 • ztráty a nálezy
 • vidimace a legalizace
 • Czech point
 • kultura
 • školství
JménoFunkceTelefonEmail
Mgr. Tajchmanová Jana, DiS. Vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – kultura, školství 599 420 116, 725 996 475 jtajchmanova@ostrava-hrabova.cz
Haunerová Zdeňka Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – podatelna, ohlašovna 599 420 101, 725 996 474 zhaunerova@ostrava-hrabova.cz
Kasková Alice, DiS. Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – sociální pracovník SPOD 599 420 104, 720 753 360 akaskova@ostrava-hrabova.cz
Mgr. Krejčíčková Lenka DiS. Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – sociální pracovník 599 420 112, 725 996 472 lkrejcickova@ostrava-hrabova.cz
Svobodová Šárka Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – přestupky, ztráty a nálezy 599 420 102, 725 996 468 ssvobodova@ostrava-hrabova.cz
Bc. Veselková Petra, DiS. Referent odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí – sociální pracovník SPOD 599 420 103, 702 093 252 pveselkova@ostrava-hrabova.cz

 

Ostatní

JménoFunkceTelefonEmail
Ing. Davidová Eva Mistr Technických služeb MOb Hrabová 596 730 170, 724 237 995 edavidova@ostrava-hrabova.cz