Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o správní řízení ve věci povolení částečného nebo úplného uzavření provozu na místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a stanovení objížďky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost podává ten, kdo bude komunikaci uzavírat.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je písemné podání žádosti o povolení uzavírky a stanovení objížďky.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová

  Odbor stavebně správní

  Bažanova 174/4 720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednici:

  Renáta Moskalová
  samostatný referent správy majetku, rozpočtu a vnitřních věcí
  +420 599419301
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Snímek katastrální mapy s návrhem uzavírky a objížďky,
  • souhlas Policie ČR, MŘ, dopravního inspektorátu Ostrava,
  • souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy,
  • stanovisko dotčených správních orgánů (pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost je k dispozici na odboru stavebně správním nebo zde ke stažení - žádost.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení je 30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena;
  • vlastník pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka;
  • obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka;
  • provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Je nutná instalace dočasného dopravního značení, je nutné vyřídit stanovení dočasného dopravního značení.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.04.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno