Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

-

1. Název
 • Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
2. Důvod a způsob založení

-

3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 • oficiální

  Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová

  Bažanova 174/4
  Hrabová
  720 00 Ostrava 20

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • oficiální

  Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová

  Bažanova 174/4
  Hrabová
  720 00 Ostrava 20

4.3 Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

4.4 Telefonní čísla

 • pevná linka: 599 420 101

4.5 Adresa internetové stránky

4.6 Adresa e-podatelny

 • ID datové schránky: 8bwbfse

4.7 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat
 • Číslo účtu: 19-1644935359, kód banky: 0800
6. IČ obce
 • 00845451
7. DIČ
 • CZ00845451
8. Dokumenty
9. Žádosti o informace
Evidence žádostí a odpovědí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně nebo písemně na podatelně ÚMOb Hrabová, 1. patro, č.dv. 8 nebo na adrese elektronické podatelny:

11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
16. Licenční smlouvy
18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.