Životní situace

Rozpad rodiny Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 25.03.2021 11:54
Dítě s výchovnými problémy Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 25.03.2021 11:54
Dítě týrané, zneužívané a zanedbávané Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 25.03.2021 11:54
Domácí násilí Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 25.03.2021 11:55
Osoba se zdravotním znevýhodněním, omezená ve svéprávnosti Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 25.03.2021 11:55
Senior nebo osoba se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 25.03.2021 13:15
Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 25.03.2021 13:16
Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověřování pravosti podpisu) Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 25.03.2021 13:18
Ztáty a nálezy Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 25.03.2021 13:19
CZECH POINT – kontaktní místo veřejné správy Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 25.03.2021 14:18
Poskytnutí údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 08.04.2021 08:43
Ohlášení změny místa trvalého pobytu Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 08.04.2021 08:43
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 08.04.2021 08:43
Ukončení údaje o místu trvalého pobytu Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 08.04.2021 08:44
Nahlášení adresy pro doručování Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 08.04.2021 08:44
Poskytnutí údajů vlastníkovi objektu Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Čtvrtek 08.04.2021 08:44