Vyřízení rybářského lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyřízení rybářského lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Rybářský lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občané s trvalým pobytem v městském obvodu Hrabová. O rybářský lístek mohou žádat rovněž cizinci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněním žádosti (předtištěný formulář) v kanceláři č. 16, 1. patro budova ÚMOb Hrabová - Ing. Jana Faicová.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová

  Odbor stavebně správní

  Bažanova 174/4 720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednici:

  Ing. Jana Faicová
  referent odboru FaSM - silniční správní úřad, majetková agenda
  +420599420114 16 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Doklad o získané kvalifikaci, kterým je buď osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku, nebo dříve vydaný rybářský lístek (Doklad o získané kvalifikaci nemusí dokládat žadatel o vydání rybářského lístku s platností na 30 dnů);
  • občanský průkaz (v případě, že žadatel je nezletilá osoba mladší 18 let, předkládá zákonný zástupce žadatele svůj občanský průkaz a zároveň i rodný list žadatele).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost obdrží občan při vyřizování rybářského lístku v kanceláři č. 16, 1. patro budovy ÚMOb Hrabová.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Hradí se v hotovosti, po vypsání žádosti. (Poplatky pro cizince jsou stejné)

  1   rok

  100,- Kč

  1   rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které   zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

  50,- Kč

  3   roky

  200,- Kč

  3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

  100,- Kč

  10   let

  500,- Kč

  10   let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které   zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

  250,- Kč

  na   dobu neurčitou pro osoby starší 15 let

  1 000,- Kč

  na   dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší   15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

  500,- Kč

  30   dní

  200,- Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 99/2004Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb. o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě odmítnutí vydání rybářského lístku se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat k Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Kdo chytá ryby bez rybářského lístku, dopouští se:

  • přestupku dle ust. § 30 odst. 1 písm. i) zákona č. 99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, za který se uloží pokuta do 8 000,- Kč; za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do jednoho roku;
  • trestného činu dle ust. § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Ministerstvo zemědělství ČR

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  06.04.2021

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace