Vyřízení rybářského lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyřízení rybářského lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Rybářský lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občané s trvalým pobytem v městském obvodu Hrabová. O rybářský lístek mohou žádat rovněž cizinci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněním žádosti (předtištěný formulář) v kanceláři č. 16, 1. patro budova ÚMOb Hrabová - Ing. Jana Faicová.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Doklad o získané kvalifikaci, kterým je buď osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku, nebo dříve vydaný rybářský lístek (Doklad o získané kvalifikaci nemusí dokládat žadatel o vydání rybářského lístku s platností na 30 dnů);
  • občanský průkaz (v případě, že žadatel je nezletilá osoba mladší 18 let, předkládá zákonný zástupce žadatele svůj občanský průkaz a zároveň i rodný list žadatele).
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost obdrží občan při vyřizování rybářského lístku v kanceláři č. 16, 1. patro budovy ÚMOb Hrabová.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Hradí se v hotovosti, po vypsání žádosti. (Poplatky pro cizince jsou stejné)

  1   rok

  100,- Kč

  1   rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které   zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

  50,- Kč

  3   roky

  200,- Kč

  3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

  100,- Kč

  10   let

  500,- Kč

  10   let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které   zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

  250,- Kč

  na   dobu neurčitou pro osoby starší 15 let

  1 000,- Kč

  na   dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší   15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

  500,- Kč

  30   dní

  200,- Kč

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  06.04.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno