Vyřízení loveckého lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyřízení loveckého lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Lovecký lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví zvěř.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občané České republiky s trvalým pobytem v městském obvodu Hrabová, starší 16 let. O lovecký lístek mohou žádat rovněž cizinci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněním žádosti (předtištěný formulář) v kanceláři č. 16, 1. patro budova ÚMOb Hrabová - Ing. Jana Faicová.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Vysvědčení o úspěšně složených zkouškách z myslivosti nebo doklad o studiu na odborné škole, na které je myslivost povinným předmětem nebo doklad o úspěšném složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole (index);
  • výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců;
  • doklad o pojištění proti škodám při výkonu myslivosti;
  • čestné prohlášení žadatele, že mu v posledních dvou letech na úseku myslivosti nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 35 a § 46 zákona o přestupcích) a ani mu nebyla pravomocně uložena pokuta podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů;
  • občanský průkaz (v případě, že žadatel je nezletilá osoba mladší 18 let, předkládá zákonný zástupce žadatele svůj občanský průkaz a zároveň i rodný list žadatele).
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář žádosti o vydání loveckého lístku a formulář Čestného prohlášení obdrží občan při vyřizování loveckého lístku v kanceláři č. 16, 1. patro budovy ÚMOb Hrabová.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Hradí se v hotovosti, až po vypsání žádosti. (Poplatky pro cizince jsou stejné)

  na 1   den

  30,- Kč

  na 5   dní

  50,- Kč

  na   30 dní

  70,- Kč

  na 6   měsíců

  100,- Kč

  na 1   rok

  150,- Kč

  na 1   rok pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují   myslivost v rámci svého povolání nebo funkce

  75,- Kč

  na   dobu neurčitou

  1000,-Kč

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  06.04.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno