Životní situace

Místní a přechodná úprava provozu na místní komunikaci III. a IV. třídy Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Úterý 06.04.2021 08:43
Připojování komunikací a sousední nemovitosti na místní komunikaci Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Úterý 06.04.2021 08:43
Zvláštní užívání pozemní komunikace Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Úterý 06.04.2021 08:43
Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Úterý 06.04.2021 08:43
Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Úterý 06.04.2021 08:43
Vyřízení loveckého lístku Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Úterý 06.04.2021 08:44
Vyřízení rybářského lístku Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Úterý 06.04.2021 08:44
Žádost o povolení kácení dřevin Autor: tajchmanovaja — Poslední změna: Úterý 06.04.2021 08:44