Starosta

V přehledu jsou uvedeni všichni známí hrabovští starostové, respektive jejich ekvivalenty v rámci nejnižšího stupně místní samosprávy.

Po vzniku obecního zřízení roku 1850 prošla Hrabová složitým správním vývojem. V letech 1850 až 1903 se jednalo o obec Velkou Hrabovou, přičemž k 1. lednu 1903 došlo ke změně názvu obce, jež se nadále nazývala pouze Hrabovou, která byla následně dne 1. července 1941 připojena k statutárnímu městu Moravská Ostrava. Po osvobození Hrabové se 2. května 1945 ustanovil Místní národní výbor v Hrabové, který zabezpečoval základní záležitosti obce až do 6. července 1945, kdy byl přeměněn na Pomocný národní výbor v Hrabové existující do 31. prosince 1946. Ten byl poté až do 16. května 1954 nahrazen Obvodní radou v Hrabové, kterou vystřídal Obvodní národní výbor v Ostravě-Hrabové. Po osamostatnění Hrabové k 20. květnu 1957 došlo k ustanovení Místního národního výboru v Hrabové, který spravoval obec do 1. července 1960, kdy byla Hrabová opět připojena k Ostravě. Následně se Hrabová stala v letech 1960–1971 součástí Obvodního národního výboru Ostrava-Zábřeh, respektive po další změně správního členění Ostravy v letech 1971–1990 součástí Obvodního národního výboru Ostrava 3. Po sametové revoluci Národní výbor města Ostravy 14. září 1990 rozhodl, že se Hrabová stane od 24. listopadu 1990 jedním z 22 ostravských městských obvodů. K obnovení místní samosprávy došlo na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová dne 8. prosince 1990.