Hrabová získala dotaci na pořízení kompostérů

Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů ve statutárním městě Ostrava - městském obvodu Hrabová.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Předmětem projektu je zakoupení štěpkovačů, kontejnerů na textil a kompostérů. V domácnostech bude kompostován rostlinný bioodpad z kuchyní a ze soukromé zeleně. Sesbíraný textil bude použit pro další využití, aby nedocházelo k jeho ukládání na skládku. Díky projektu dojde ke snížení produkce odpadu o cca 117,9 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 875 378 Kč
Dotace EU: 744 071 (85%)
Příspěvek podpory 131 307 (15%)

Datum zahájení realizace projektu: 25.6. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30.9. 2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní životní prostředí ČR
Příjemce dotace: Statutární město Ostrava


logo-dotace