Příspěvek na vzdělání v rámci Univerzity třetího věku

Příspěvek na vzdělání v rámci Univerzity třetího věku pro občany starší 60 let

Rada městského obvodu Hrabová Usnesením č. 84/1736.) ze dne 12.1.2022 rozhodla poskytnout občanům s trvalým pobytem v Ostravě - Hrabové starším 60 let příspěvek na vzdělání v rámci Univerzity třetího věku ve výši 500,- Kč za každý semestr. 

Příspěvek na vzdělávání v rámci univerzity třetího věku  bude vyplacen na základě písemné žádosti a po předložení potvrzení o studiu nebo dokladu o zaplacení. 

Žádost o příspěvek na vzdělávání je k dispozici zde.

Žádosti o příspěvek na vzdělávání se vyřizují na ÚMOb Hrabová, Odboru SOVV, u Mgr. Jany Tajchmanové, DiS., kancelář č. 11.