Senior TAXI Hrabová

Co je Senior TAXI: služba zvýhodněné přepravy pro seniory a držitele průkazu ZTP a ZTP/P odpovídající svou kvalitou běžnému výkonu taxi služby, kdy důraz je kladen na možnost přepravy osob se zdravotním omezením, včetně invalidního vozíku, chodítka apod.

Komu je služba určena:

 • občanům, kteří mají trvalý pobyt na území městského obvodu Ostrava-Hrabová a současně dovršili věku 70 let, nebo jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P (dále jen „oprávněná osoba“).

Kdo bude službu poskytovat:

 • externí dodavatel na základě smluvního vztahu se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Hrabová.

Jak často lze službu využít:

 • maximálně 4 x v kalendářním měsíci (jedna jízda = přeprava z nástupního místa do výstupního místa, cesta zpět = další jízda).

Doprovod oprávněné osoby:

 • každou oprávněnou osobu může doprovázet 1 osoba, kdy obě musí být po celou dobu jízdy přepravovány společně.

Kolik to stojí:

 • cena pro každou oprávněnou osobu za jednu jízdu je vždy 25,- Kč bez ohledu na ujetou vzdálenost (za doprovod se poplatek nepožaduje) – částka se platí při nástupu do vozu přímo řidiči.

 • od 1.2.2023 bude cena pro každou oprávněnou osobu za jednu jízdu vždy 30,- Kč bez ohledu na ujetou vzdálenost

Kam je možné se v rámci služby přepravovat:

 • kamkoliv na území statutárního města Ostravy (lékař, pošta, úřady, hřbitov, nákup, kulturní zařízení, zařízení poskytující sociální služby,…) a města Vratimova.

Jak a kde podat žádost:

 • žádost se podává na předepsaném formuláři na Úřadu městského obvodu Hrabová, odboru organizačním, sociálním a vnitřních věcí (Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová) v úředních hodinách: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00.

 • žádost se podává bezplatně.

 • kontrolu oprávněnosti podání žádosti provede sociální pracovnice nebo vedoucí odboru.

 • žadateli bude po předložení všech náležitostí ihned na počkání vystaven průkaz opravňující k užívání služby.

Co je třeba k žádosti doložit:

 • občanský průkaz,

 • průkazovou fotografii žadatele cca 3,5 x 4,5 cm (na fotografii musí být současná identifikovatelná podoba žadatele),

 • v případě podání žádosti zmocněncem žadatele je nutno doložit plnou moc.

Pravidla Senior TAXI:

 • služba bude poskytnuta pouze po předložení průkazu oprávněné osoby přepravci a zaplacení paušálního poplatku 25,- Kč při nástupu do vozidla.

 • přepravu lze realizovat pouze z nástupního místa do výstupního bez možnosti zastávek v jejím průběhu umožňujících nástup či výstup přepravovaných osob nebo naložení či vyložení nákladu a věcí z vozidla.

 • služba je poskytována pouze v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hodin.

 • službu lze využít pouze na základě předcházející telefonické objednávky nejméně jeden den před požadovanou jízdou.

 • služba může být přepravcem odmítnuta v případě, že:

 • požadovaný termín je již obsazen dřívějším objednatelem,

 • objednávka je učiněna v den, ve kterém je přeprava požadována,

 • objednávka je v rozporu se Zásadami pro poskytování služby Senior TAXI,

 • na poskytování služby není právní nárok.

Jak učinit objednávku:

 • objednávky jsou přijímány telefonicky v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hodin

  (doporučujeme volat v odpoledních hodinách od 15:00 do 16:00 hodin)

Při objednání je nutno sdělit:

 • číslo průkazu oprávněné osoby,

 • nástupní a výstupní místo,

 • datum a čas odjezdu.

Kontakt pro přijímání objednávek:

 • 720 735 331

Kontakt pro bližší informace:

 • Mgr. Jana Tajchmanová,  DiS. 599 420 116, 702 093 252, 725 996 475 (vedoucí soc. odboru)

Dokumenty