Senior EXPRES Hrabová

Co je Senior EXPRES: služba zvýhodněné přepravy pro seniory a držitele průkazu ZTP a ZTP/P odpovídající svou kvalitou běžnému výkonu taxi služby, kdy důraz je kladen na možnost přepravy osob se zdravotním omezením, včetně invalidního vozíku, chodítka apod. Od 1.1.2024 bude služby přepravy pro seniory přejmenovaná na Senior EXPRES.

Komu je služba určena:

 • občanům, kteří mají trvalý pobyt na území městského obvodu Ostrava-Hrabová a současně dovršili věku 70 let, nebo jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P (dále jen „oprávněná osoba“).

Kdo bude službu poskytovat:

 • externí dodavatel na základě smluvního vztahu se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Hrabová.

Jak často lze službu využít:

 • od 1.1.2024 bude maximálně 6x v kalendářním měsíci (jedna jízda = přeprava z nástupního místa do výstupního místa, cesta zpět = další jízda).

Doprovod oprávněné osoby:

 • každou oprávněnou osobu může doprovázet 1 osoba, kdy obě musí být po celou dobu jízdy přepravovány společně.

Kolik to stojí:

 • cena pro každou oprávněnou osobu za jednu jízdu je vždy 30,- Kč bez ohledu na ujetou vzdálenost (za doprovod se poplatek nepožaduje) – částka se platí při nástupu do vozu přímo řidiči.

Kam je možné se v rámci služby přepravovat:

 • kamkoliv na území statutárního města Ostravy (lékař, pošta, úřady, hřbitov, nákup, kulturní zařízení, zařízení poskytující sociální služby,…) a města Vratimova.

Jak a kde podat žádost:

 • žádost se podává na předepsaném formuláři na Úřadu městského obvodu Hrabová, odboru organizačním, sociálním a vnitřních věcí (Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová) v úředních hodinách: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00.

 • žádost se podává bezplatně.

 • kontrolu oprávněnosti podání žádosti provede sociální pracovnice nebo vedoucí odboru.

 • žadateli bude po předložení všech náležitostí ihned na počkání vystaven průkaz opravňující k užívání služby.

Co je třeba k žádosti doložit:

 • občanský průkaz,

 • průkazovou fotografii žadatele cca 3,5 x 4,5 cm (na fotografii musí být současná identifikovatelná podoba žadatele),

 • v případě podání žádosti zmocněncem žadatele je nutno doložit plnou moc.

Pravidla Senior EXPRES:

 • služba bude poskytnuta pouze po předložení průkazu oprávněné osoby přepravci a zaplacení paušálního poplatku 30,- Kč při nástupu do vozidla.

 • přepravu lze realizovat pouze z nástupního místa do výstupního bez možnosti zastávek v jejím průběhu umožňujících nástup či výstup přepravovaných osob nebo naložení či vyložení nákladu a věcí z vozidla.

 • služba je poskytována pouze v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hodin.

 • službu lze využít pouze na základě předcházející telefonické objednávky nejméně jeden den před požadovanou jízdou.

 • služba může být přepravcem odmítnuta v případě, že:

 • požadovaný termín je již obsazen dřívějším objednatelem,

 • objednávka je učiněna v den, ve kterém je přeprava požadována,

 • objednávka je v rozporu se Zásadami pro poskytování služby Senior EXPRES,

 • na poskytování služby není právní nárok.

Jak učinit objednávku:

 • objednávky jsou přijímány telefonicky v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hodin

  (doporučujeme volat v odpoledních hodinách od 15:00 do 16:00 hodin)

Při objednání je nutno sdělit:

 • číslo průkazu oprávněné osoby,

 • nástupní a výstupní místo,

 • datum a čas odjezdu.

Kontakt pro přijímání objednávek:

 • 720 735 331

Kontakt pro bližší informace:

 • Mgr. Lenka Krejčíčková, DiS. - 599 420 112, 725 996 472 (soc. pracovnice)
 • Bc. Daniela Ochonská, DiS. - 599 420 104, 720 735 360 (soc. pracovnice)
 • Mgr. Pavlína Špačková - 599 420 116, 725 940 318 (vedoucí odboru)

Dokumenty