Kluby pro seniory

Informace o klubech pro seniory, včetně programu

Na území městského obvodu Hrabová se nacházejí dva kluby pro seniory. Bližší informace získáte na obecním úřadě u vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí.

Od 9.3.2022 je v provozu pouze jeden klub pro seniory a to na ul. Bělská 28, Ostrava - Hrabová. Klub pro seniory na ul. Šrobárova 22, Ostrava - Hrabová je z důvodu ubytování uprchlíků z Ukrajiny přestěhován na ul. Bělská 28, Ostrava - Hrabová. 

Kluby pro seniory vede paní Bořutová Šárka, tel. 773 642 293.

Dnešní senioři jsou relativně mladí myslí. Tito senioři žijí naší současností a zajímají se o ni. Proto seniorské kluby, zejména aktivity jsou nastaveny tak, aby je zaujali. Hlavní náplní klubů je setkávání seniorů, která se realizují v rámci volnočasových aktivit. Snaží se být aktivní ve všech oblastech, ale zároveň se nechtějí cítit osamoceně. Kluby umožňují navázat nová přátelství, obohatit se o nové informace, zážitky a diskutovat o nich. Senioři se scházejí 3x do týdne v klubovnách, kde seniorům nabízíme aktivity jako jsou přednášky na různá témata z oborů zdravotnictví, bylinářství a kultury, ale také kreativní a společenské hry. Aktivity jsou s měsíčním předstihem avizovány v Hrabovských listech nebo na webových stránkách našeho klubu nebo na webových stránkách městského obvodu Ostrava – Hrabová. Senioři už mají svá léta, ale duchem jsou stále mladí. Pomáháme jim jejich mladost udržovat díky domácí atmosféře dokreslenou kávou, čajem a všeobecnou pohodou. A v neposlední řadě se pořádají, kulturní komisí RMOb Hrabová, návštěvy divadelních představení, poznávací zájezdy do zajímavých míst naší země a přednášky na aktuální témata, včetně předvádění metod pro výzdobu domácností k Velikonocům a Vánocům. V roce 2019 proběhl 0. ročník Sportovního klání seniorů na sokolském hřišti v Hrabové za účasti sedmi smíšených družstev z okolních obcí i partnerské Hrabové z okresu Šumperk. Akce měla velký ohlas, a proto se připravoval další ročník, který nám zhatil COVID. V letošním roce 2021 proběhl velmi úspěšný 1. ročník Sportovního klání seniorů za účasti 7 družstev. Šárka Bořutová a Miroslav Houžvička

Aktuální program volnočasových aktivit v Klubech pro seniory: