Strategický plán rozvoje

Pracovní skupinou při ÚMOb byl ve volebním období 2014-2018 zpracován strategický plán rozvoje městského obvodu a byl schválen na zasedání Zastupitelstva MOb Hrabová 24.9.2018.