Myslivecký spolek Hrabová

Myslivecký spolek Hrabová. Českomoravská myslivecká jednota je organizací sdružující myslivce již od roku 1923. Pro svých současných 52 000 členů sdružuje a koordinuje činnost v rámci myslivosti. Hlavním cílem je ochraňovat a pečovat o zvěř i krajinu, aby pro budoucnost, pro širokou veřejnost bylo zachováno toto jedinečné kulturní dědictví. Organizuje a zajišťuje kurzy uchazečů o 1. lovecký lístek a zkoušky z myslivosti, pro myslivecké hospodáře, zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů atd. Na této činnosti se podílejí Myslivecké spolky. V Hrabové byli aktivní myslivci (dle vyprávění našich předků) po rozpadu Rakousko - Uherska po 1. světové válce. V průběhu let následovala řada změn v zákonech, členství v mysliveckých spolcích, velikosti honiteb apod. Myslivost v Hrabové byla značně ovlivněna po roce 1948, kdy části členské základny byly odebrány zbraně „pro nespolehlivost“ a následně je mohli někteří dostat zpět na základě žádosti až v roce 1956. Dne 21.8.1960 vznikl nový subjekt sloučením MS Zábřeh s MS Hrabová pod názvem „Lidová myslivecká společnost Zábřeh při JZD Hrabová“. Náš Myslivecký spolek Hrabová je v současné době jejím pokračovatelem, má 24 členů a 2 hosty. Podle přidělených mysliveckých zařízení se starají o jejich údržbu a přikrmování v zimním období, o udržování normovaných stavů zvěře atd. Tato práce je dobrovolná, na vlastní náklady a vyžaduje hodně lásky k přírodě. Pro zachování naší živé přírody bychom si přáli větší ohleduplnost našich spoluobčanů, hlavně některých chovatelů psů, aby své miláčky nepouštěli volně do přírody a k procházkám využívali cest a cestiček. S pozdravem „ M y s l i v o s t i z d a r “ Ing. Bedřich Chlupatý