Mateřské centrum Smíšek

Mateřské centrum Smíšek vzniklo v prosinci 2007. Díky intenzivní práci členek a jejich rodin, se velice záhy podařilo získat a vybavit prostory herny. V těchto prostorách se začaly scházet především maminky na mateřské dovolené, s malými dětmi od 2 měsíců do 4 let.

 

Mateřské centrum Smíšek

 

Aktivity „Smíšku“ se časem rozrůstaly a do povědomí lidí se dostal nejenom cvičením rodičů s dětmi, ale také různými víkendovými akcemi. MC Smíšek pravidelně pořádá den dětí, lampiónový původ, mikulášskou nadílku, jarní dovádění v Klimkovicích, Podzimní putování na Landeku, karneval…

Na jaře roku 2008 jsme společně s dětmi zasadily před městským úřadem v Ostravě-Hrabové strom, do jehož kořenů byla ukryta láhev se jmény všech dětí z MC Smíšek, z. s., jenž se sadby účastnili a zároveň na strom finančně přispěli. Zároveň jsme adoptovaly „strom života“ s nadací Partnerství. „Spustily“ naše webové stránky www.mcsmisek.cz , na kterých kromě jiného, uveřejňujeme fotografie, pozvánky na akce a program mateřského centra.

V současné době navštěvuje Mateřské centrum Smíšek bezmála 100 dětí, které na cvičení dochází jednou týdně. MC Smíšek, z. s. vykonává činnost na úseku sociální prevence pro rodinu s dětmi.

Jeho cílem je:

 • Posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy
 • Získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života
 • Umožnit rodičům na rodičovské dovolené navázat nové sociální kontakty a přátelství
 • Obohacovat děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabízet jim prostředí vzájemné důvěry
 • Rozvoj výtvarné činnosti dětí za asistence rodičů, rozvoj motoriky a pohybových dovedností dětí
 • Věnovat pozornost rozvoji pohybových aktivit dětí, s přihlédnutím k věku a schopnostem toho kterého jedince
 • Organizování dětských programů a akcí při aktivní účasti dětí a rodičů

Nabízíme:

 1. Cvičení rodičů s dětmi od 2 měsíců do 4 let
  • podpora spontánního pohybu a vývoje
  • zdokonalování psychomotorických dovedností s přihlédnutím k věku dítěte
  • rozvoj řeči, vnímání rytmu
  • velké množství vhodných didaktických pomůcek
  • práce s výtvarnými pomůckami
  • citlivý přístup a bezpečí
  • manipulace a polohování kojenců
 2. Plavání
  • Prožitková činnost dětí a rodičů ve spojení s vodou
  • Nácvik prvotních plaveckých dovedností
  • Saunování dětí
 3. Baby masáže
  • podpora vzniku vazby a důvěry mezi dítětem a rodičem
  • zlepšuje a harmonizuje procesy dýchání, trávení, cévní a lymfatický oběh, rozvoj nervové soustavy
  • ulevuje při kolikových problémech
  • rozvoj motoriky
   • působí na zvýšení nebo snížení svalového napětí
   • aromaterapie
   • účinky a míchání olejů

Naše instruktorky vlastní certifikáty akreditované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 1. Instruktorka rodinných center a mikroškolek
 2. Instruktor plavání
 3. Lektor baby a dětských masáží

 

Informace o subjektu