Informace k poplatku za komunální odpad v roce 2024

8/2 2024

Od 1. 1. 2024 platí nová obecně závazná vyhláška č. 14/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, jednoduše řečeno – za odvoz odpadu. Nově činí roční sazba poplatku částku ve výši 720 Kč. Úleva je poskytnuta dětem, které v daném roce nedovrší 7 let (a více), a osobám, které v daném roce dovrší 65 let (a více). Pro tyto osoby (děti do 7 let a osoby 65+) je sazba i nadále ve výši 498 Kč ročně. 

Informace k poplatku za komunální odpad v roce 2024