Vyhlášky a nařízení

Dle platné právní úpravy [ustanovení § 134 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích] městské obvody nemají samostatnou normotvornou působnost; podzákonné právní předpisy (obecně závazné vyhlášky a nařízení) vydává Statutární město Ostrava.