Kulturní dům

Kulturní dům Ostrava – Hrabová

Kulturní dům můžete využít pro nejrůznější akce jako je zábava, ples, divadlo, přednášky, semináře, výstavy, svatby, posezení, večírky, pohřby, oslavy a jiné.

Rada MOb Hrabová rozhodla obnovit pronájem kulturního domu i pro soukromé účely pro Hrabovské občany a stanovila nový sazebník za pronájem těchto prostor s účinností od 1.7.2023. 

Kulturní dům pro akce: zábava, plesy, společenské akce, svatby, posezení, večírky, oslavy, pohřby lze pronajmout pouze Hrabovským občanům. 

Pro akce divadlo, přednášky, semináře, výstava, prodejní akce lze pronajmout kulturní dům občanům, organizacím a firmám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo MOb Hrabová. 

Sazebník za pronájem prostor kulturního domu platný od 1. 3. 2024 najdete zde. Nový sazebník zpřesňuje podmínky pronájmu – spotřebovaná elektřina bude již zahrnuta v ceně za pronájem prostor. V ostatním zůstává sazebník nezměněn.

Kapacita Kulturního domu je 120 osob včetně pořadatelů, účinkujících, obsluhy kuchyně, šatny a dalších osob. 

V kulturním domě je sál (plocha 170 m2), pódium (plocha 50 m2), kuchyň (plocha 24 m2, vybavení: lednice, myčka, sporák, kávovar, kávové a čajové sety, sklenice, dezertní talíře). K dispozici je 24 stolů s možností bílých ubrusů a 120 židlí.  

Rezervace

Zájemce o kulturní dům napíše svůj zájem o tyto prostory včetně uvedení data akce, typu akce, plánovaný počet osob na akci na e-mail: . Na základě e-mailu budete pozváni na osobní schůzku za účelem prohlídky prostor kulturního domu a poskytnutí bližších informací. Po osobním jednání dojde k závazné rezervaci. 

Akce MOb Hrabová v kulturním domě mají přednost před jakoukoliv akcí.  

K dispozici zde máte také orientační přehled o rezervaci kulturního domu - přehled zde. 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí, kulturní referent Ing. BcA. Kateřina Tomanová, tel. 725 996 468, e-mail: