OZNÁMENÍ KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU MSK O REVIZI ÚDAJŮ

14/5 2024

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, oznamuje, že bude na území městského obvodu Hrabová probíhat od 8. července 2024 do přibližně 30. listopadu 2025 revize údajů katastru nemovitostí. Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu. 

Přesné znění oznámení je k dispozici na úřední desce pod číslem 50/2024. 

Děkujeme za Vaši případnou spolupráci. 

OZNÁMENÍ KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU MSK O REVIZI ÚDAJŮ