Tradiční Kateřinská pouť v Hrabové je zrušena

12/11 2020

Rada městského obvodu Hrabová na svém 50.jednání 11.11.2020 rozhodla o zrušení konání tradiční Kateřinské poutě na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1116, o přijetí krizového opatření.

Tradiční Kateřinská pouť v Hrabové je zrušena

Vzhledem k trvání nouzového stavu do 20. 11. 2020 a z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru rozhodla Rada MOb Hrabová o zrušení tradiční Kateřinské pouti. Pouť měla být v neděli 22. 11. 2020 a přihlášeno bylo 14 stánkařů.