Identifikace vlivu průmyslové zóny Hrabová na pachovou zátěž

20/6 2022

Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořádal dne 10. 6. 2022 jednání, na kterém byl představen projekt Vysoké školy báňské „Identifikace látek způsobujících zápach“. V rámci tohoto projektu bylo v roce 2021 instalováno v CTP Hrabová 25 senzorových jednotek, které vyhodnocovaly škodlivé látky vznikající průmyslovou činností v zóně. V letošním roce budou tyto jednotky rozmístěny i do nejbližších městských obvodů spolu s tzv. EPA odběrovými kanystry. Tyto kanystry slouží k nasátí typického zápachu ze zóny a budou předány osobám se zvýšenou citlivostí na tento zápach.

Následně dochází k analýze všech výsledků a k posouzení souvislosti jednotlivých pachových epizod s průmyslovou činností. Z měření, prováděných v CTP Hrabová vznikla databáze zhruba 30 milionů údajů, které by měly být do konce tohoto roku vyhodnoceny.

Igor Trávníček

Identifikace vlivu průmyslové zóny Hrabová na pachovou zátěž