Hlína na terénní úpravy školky MŠ Bažanova

5/3 2021

Starosta reaguje na podněty ze zasedání zastupitelstva MOb Hrabová 24.2.2021:

Hlína na terénní úpravy školky MŠ Bažanova

"Na posledním kontrolním dni 2.3. 2021 bylo dohodnuto, že zhotovitel stavby (fa. Morys) ve spolupráci se zahradnickou firmou budou kontaktovat CTP a prověří možnost využití jejich nadbytečné hlíny. Teprve po této schůzce bude zřejmé kolik hlíny a jaké kvalitě je na CTP k dispozici pro terénní úpravy kolem nové mateřské školy."