Žádost o voličský průkaz – volba prezidenta republiky 2023

29/11 2022

Voliči s trvalý pobytem v městském obvodu Hrabová mohou požádat Úřad MOb Hrabová o vydání voličského průkazu pro uvedené volby a pak mohou volit mimo svůj stálý volební okrsek. Žádost o vydání voličského průkazu je k dispozici zde

Způsoby a termíny podání žádosti:

Osobně na podatelně úřadu v úřední dny pondělí a středa v době 8-12 a 13-17hodin, (v jiné dny po předchozí domluvě na čísle 599 420 101 nebo e-mailem   po předložení platného OP nebo cestovního pasu. Nejpozději lze požádat 11.1.2023 do 16:00 hodin.

V listinné podobě (zasláno poštou nebo doručeno jinou osobou) s úředně ověřeným podpisem voliče, nejpozději lze požádat 6.1.2023.

V elektronické podobě zasláním Úřadu Mob Hrabová prostřednictvím datové schránky voliče nejpozději 6.1.2023.

V případě II. kola volby je 20.1.2023 poslední den pro příjem žádostí o vydání voličského průkazu zaslané poštou nebo datovou zprávou, doručené za voliče jinou osobou. 25.1.2023 do 16 hodin lze o vydání voličského průkazu požádat osobně.                                                                               

 

Předání voličských průkazů:

Voličský průkaz lze předávat nejdříve 29.12.2022, poslední termín u osobního předání je 11.1.2023 do 16:00 hodin.

Voličský průkaz je možné předat jiné osobě na základě předložené plné moci udělené žádajícím voličem s jeho úředně ověřeným podpisem.

Voličský průkaz lze zaslat poštou na voličem zvolenou adresu doporučeným dopisem s dodáním do vlastních rukou.