Vítání občánků

8/2 2024

Vážení rodiče, letošní vítání občánků proběhne v sobotu 4. května 2024 v dopoledních hodinách v Kulturním domě Ostrava-Hrabová. Slavnostní obřad je určen pro narozené děti s trvalým pobytem v našem městském obvodu. 

Vítání občánků

Pokud máte zájem se zúčastnit se svým děťátkem, přijďte se zaregistrovat do kanceláře č. 10 v prvním patře Úřadu městského obvodu Hrabová v úřední dny pondělí a středa v době 8-12 a 13-17 hodin.

Jiný den registrace je možný po předchozí domluvě na telefonním čísle 599 420 101 nebo 725 996 474, případně e-mailem na adrese zdenka.haunerova@ostrava-hrabova.cz.

Při registraci předložte rodný list dítěte a platný občanský průkaz zákonného zástupce.  Poslední den registrace je pondělí 22.4.2024.