Úplná uzavírka ul. Na Konečné

18/4 2023

Úplná uzavírka ulice Na Konečné proběhne od 30.4. do 10.5.2023 z důvodů provádění stavebních prací. 

Úplná uzavírka ul. Na Konečné

Žadatel: Mgr. Natálie Szlauer

Povolil: ÚMOb Hrabová

Poznámka:

Úplná uzavírka části místní komunikace III. třídy, 28c, ul. Na Konečné, situovaná na pozemku parc. č. 1047/1 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, v úseku mezi domy č.pop./č.or: 56/3 a 576/5.

Objížďka:

Objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu:
Budou vedeny z ul. Paskovská na ul. Božetěchova, Na Ščučím a zpět na ul. Na Konečné ze západní strany.