Tříkrálová sbírka 2021

7/1 2021

I v Hrabové můžete přispět do pokladniček, které jsou v lékárně na Šídlovci, v prodejně Kvítko (Bažanova) a v prodejně Ovoce-zelenina (budova Hrušky). Příspěvek můžete zaslat i na bankovní účet 66008822/0800, variabilní symbol: 77708013.

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě a okolí

 

Ostrava – 21. ročník tradiční Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 24. ledna 2021. Aktuální opatření spojená s onemocněním Covid-19 nedovolují vyjít koledníkům do ulic. Tradiční novoroční přání s požehnáním a žádost o příspěvek na podporu lidí v nouzi bude probíhat zatím jen on-line. Podrobnější informace na webu  www.ostrava.charita.cz nebo www.trikralovasbirka.cz

 

„Tříkrálová sbírka je prostředkem pro vzájemné mezilidské obdarování, pro uvědomění si, že každý člověk i v nepříznivé životní situaci zůstává člověkem a zaslouží si uchování lidské důstojnosti. Bohužel při nadcházející sbírce není z důvodů pandemie možné osobní setkávání skupinek Tří králů s lidmi v domácnostech a předání novoročního požehnání a darů. Pevně věřím, že i přesto zachovají obyvatelé Ostravy, okolních měst a obcí přízeň a připojí se k Tříkrálové sbírce příspěvkem do naší online pokladničky,“ komentuje aktuální průběh sbírky Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

 

V 5. stupni PES, který je aktuálně platný, je zakázáno koledování pro celou ČR, pokud se PES vrátí na 4. stupeň, je Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra připravena na koledu v ulicích za dodržení potřebných hygienických opatření v mimořádně prodlouženém termínu sbírky do 24. ledna 2021.

 

Tříkrálová sbírka 2021 je připravena ve virtuální podobě na stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde všem lidem dobré vůle zazpívají dětští koledníci a odtud je také možné do sbírky přispět až do 30. 4. 2021 prostřednictvím online pokladničky Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra. „O příspěvky na záměry pomoci lidem v nouzi žádáme dárce o příspěvek do naší online pokladničky přímo na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 77708013.  Budeme vděčni i za drobné částky, neboť i při online koledě platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ,“ vyzývá ke štědrosti ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. Portál www.trikralovasbirka.cz je rozcestníkem pro darování všem Charitám v ČR.

 

Příspěvky do sbírky shromážděné do online pokladničky s variabilním symbolem: 77708013 pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra nebo do zapečetěných pokladniček umístěných v některých charitních střediscích, farnostech budou v roce 2021 dle již schválených záměrů použity na podporu pacientů mobilního i lůžkového hospice, lidí ohrožených sociálním vyloučením, seniorů a lidí se zdravotním postižením v chráněných dílnách. Finance Tříkrálové sbírky 2021 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využijí na záměry (projekty):

 

  1. Podpora Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa (250 000 Kč)
  2. Podpora Šatníku Charity Ostrava (105 000 Kč)
  3. Vybavení bytů sociální rehabilitace Charitního střediska sv. Lucie (50 000 Kč)
  4. Obnova kuchyně v domově pro seniory sv. Václava (450 000 Kč)
  5. Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše (450 000 Kč)
  6. Vybavení chráněných dílen - podpora osob se zdravotním postižením (30 000 Kč, Charita sv. Alexandra)
  7. Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hl. budově Charity sv. Alexandra (270 000 Kč)

 

„Prostředky z Tříkrálové sbírky díky štědrosti dárců a ochotě dobrovolníků každoročně umožňují ostravským Charitám uskutečňovat aktivity, jejichž smyslem je přinášet důstojnost a kvalitu do životů lidí, kteří žijí v obtížných životních situacích, sociálním vyloučení, musí překonávat zdravotní hendikep apod. Děkuji všem dárcům i lidem, kteří této sbírce dobrovolně věnují svoje úsilí. Věřím, že i přes aktuální situaci bude moci  Tříkrálová sbírka 2021 pomáhat druhým,“ uvádí  Veronika Curylová, koordinátorka sbírky v Charitě Ostrava.

 

Streamované požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky i přesto, že zatím nevyráží do ulic, zazní v sobotu
2. 1. 2021 od 10 h v on-line přenosu na Facebooku Tříkrálové sbírky a na kanálu ČT 24. Tříkrálový koncert bude vysílat v přímém přenosu v neděli 10. 1. 2021 od 18 h program ČT1. Účinkovat budou Alena Antalová, Anna K., Michal Hrůza a KAPELA HRŮZY, Pokáč a VOXEL & Spol.

 

Podrobnosti k Tříkrálové sbírce v Ostravě a okolí na webu www.ostrava.charita.cz

 

Všem lidem, kteří se připojí k Tříkrálové sbírce 2021, děkujeme!

 

Ing. Dalibor Kraut, Útvar pro vztahy s veřejností, CHARITA OSTRAVA, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Tel.: 596 787 691, mob.: 731 625 853, e-mail: dalibor.kraut@ostrava.charita.cz,  web: www.ostrava.charita.cz