Pozvánka na 17. zasedání ZMOb Hrabová 16.12.2020 od 14 hod.

2/12 2020

Starosta zve  veřejnost na 17. zasedání ZMOb Hrabové dne 16.12.2020 od 14 hod. v budově ÚMOb Bažanova 174/4.

Program:

Program zasedání:

 

1)    Připomínky občanů

2) Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava – městského obvodu Hrabová za leden až září 2020

3) Rozpočtová opatření statutárního města Ostrava

4) Rozpočtová opatření městského obvodu Hrabová

5) Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová na rok 2021

6) Návrh střednědobého rozpočtového výhledu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová na léta 2022-2024

7.) Poskytnutí peněžitých darů členům JSDH a SDH Hrabová

8) Poskytnutí peněžních darů členům výborů zastupitelstva, komisí Rady MOb

9) Zpráva o činnosti Finančního výboru

10) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

11) Směna pozemků v souvislosti se stavbou okružní křižovatky na ul. Frýdecká

     12) Stanovisko ÚPaSŘ k návrhům změny územního plánu

13) Žádost o stanovisko ke změně Územního plánu Ostravy – zrušení VKP Na Rybnících

14) Informace o činnosti RMOb Hrabová mezi 15. a 17. zasedáním ZMOb

15) Různé

Fotografie: Ing. Radomír Orkáč

Pozvánka na 17. zasedání ZMOb Hrabová 16.12.2020 od 14 hod.