Ořezy kulovitých javorů na Šídlovci

9/11 2020

Ořezy kulovitých javorů na Šídlovci

Ořezy kulovitých javorů na Šídlovci

V souladu s uzavřenou smlouvou „Obnova zeleně Šídlovec - II.etapa“ budou Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. od 10.11.2020 od 7.00 hod. provádět ořez kulovitých javorů, a to plošně po celém Šídlovci. Jak už jsem občany informovala v Hrabovských listech u těchto stromů bude vzhledem k velkému množství suchých větví proveden zdravotní a bezpečnostní řez. U přerostlých jedinců pak také redukční řez kde dojde ke zkrácení větví cca 1/4 až 1/3 čímž dojde ke zlepšení zdravotního stavu stromů. Na provedení těchto prací získal městský obvod finanční prostředky z Fondu životního prostřední, Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí. Následné ořezy za cca 4-5 let se budou již pravidelně opakovat a budou zahrnuty, do úřadem připravované koncepce, údržby veřejné zeleně.

 

 

Kopitzová Vladislava

místostarostka