Oprava Dubraviové

14/9 2021

Komunikace Dubraviova se bude opravovat od 14. do 30.9.2021.

Oprava Dubraviové

Vážení občané.

      Z důvodu opravy havarijního stavu povrchu komunikace na ulici Dubraviové, bude v nejbližší době na nezbytně nutnou dobu částečně omezen provoz na výše uvedené komunikaci .

Část ulice Dubraviové 

• frézování povrchu – Út 14.9. ( 12:00 – 16:00 hod ) nebo St  15.9.  (7:00 – 15:00)

• pokládka kameniva, asfaltové zástřiky a pokládka živičných vrstev (20. – 30.9. předpoklad)

  Časy a doba jsou předpokládané. Vlivem počasí, či výkonu mechanizace může dojít k posunu termínů.   Při realizaci oprav bude možno komunikaci stále využívat, kromě krátkých časových úseků při realizaci asfaltového postřiku.

             Žádáme vás proto o přizpůsobení parkování a vjezdu na komunikaci. Veškeré dotazy týkající se opravy Vám zodpoví pracovník firmy MDS Ostrava s.r.o. provádějící rekonstrukci - pan Kocurek.

  Za veškeré komplikace a omezení spojená s rekonstrukcí se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

     Kocurek Michal