Žádost o pronájem bytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o pronájem bytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová pronajímá byty za podmínek daných Zásadami pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Hrabová a příslušnými zákony.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan ČR, nebo cizí státní příslušník s povolením k trvalému pobytu, starší 18 let a  způsobilý k právním úkonům.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro přijetí žádosti o uzavření nájemní smlouvy na byt a další pokyny jsou uvedeny ve formuláři Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt a v Zásadách pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Hrabová.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Úplně a řádně vyplněný formulář Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt včetně požadovaných příloh může žadatel:

  • podat k zaevidování na podatelnu Úřadu městského obvodu Hrabová;
  • podat k zaevidování v kanceláři č. 2, odboru financí a správy majetku;
  • zaslat na adresu: Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová; nebo
  • doručit prostřednictvím datové schránky: 8bwbfse.
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová

  Odbor financí a správy majetku

  Bažanova 174/4 720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednici:

  Bc. Lucie Slívová
  referent odboru FSM - fakturant
  +420599420125 2 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti (občanský průkaz) nebo jiný průkaz totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře jsou k dispozici na odboru financí a správy majetku nebo zde ke stažení:

  Žadatel je povinen 1x ročně, vždy nejpozději do 31.12. kalendářního roku písemně, telefonicky nebo e-mailem sdělit, že na podané žádosti o pronájem bytu trvá, případně nahlásit změny, které u něj nastaly.

  V případě, že tak neučiní, bude písemně upozorněn v měsíci prosinci, že v případě nepotvrzení žádosti výše uvedeným způsobem a v uvedeném termínu bude jeho žádost z nezávazné evidence vyřazena!!!

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Obnova a aktualizace žádosti o  pronájem bytu – bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Přijetí žádosti bude žadateli sděleno písemně do 30 dnů.

  Přijetím žádosti o pronájem bytu nevzniká MOb Hrabová povinnost žadateli byt přidělit.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Manžel/ka, druh/žka, registrovaný/á partner/ka.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatel je povinen nejpozději do 31.12. kalendářního roku písemně, telefonicky nebo e-mailem sdělit, že na podané žádosti o pronájem bytu trvá, případně nahlásit změny, které u něj nastaly.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka: 8bwbfse

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Hrabová.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Při nesplnění podmínek pro přijetí žádosti (uvedené v Zásadách pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Hrabová) – její nezařazení do  nezávazné evidence žadatelů o přidělení bytu.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.04.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno