Evidence zápachu

Evidence zápachu

Evidence výskytu zápachu na území městského obvodu Hrabová slouží k použití pro další kroky k odstranění obtěžujícího zápachu, zejména k zasílání podnětů České inspekci životního prostředí, Krajské hygienické stanici, Zdravotnímu ústavu v Ostravě a pro spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.