Zápis dětí do MŠ Klubíčko

25/3 2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v termínu dle školského zákona, konkrétně v období od 5. května 2021 do 10. května 2021.

Zápis dětí do MŠ Klubíčko

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v termínu dle školského zákona, konkrétně v období od 5. května 2021 do 10. května 2021. 

Podmínky pro podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 v Mateřské škole „Klubíčko“ naleznete zde.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 naleznete zde.