Výskyt ptačí chřipky

4/1 2023

Chovatelé drůbeže v městském obvodě Hrabová jsou povinni ohlásit ÚMOb Hrabová údaje o chovu drůbeže v jakémkoliv množství. 

Výskyt ptačí chřipky

Vážení chovatelé drůbeže,

ministerstvo vnitra ČR vydalo nařízení v souvislosti s výskytem ptačí chřipky.

Všichni chovatelé drůbeže v městském obvodu Hrabová jsou povinni ohlásit zdejšímu úřadu údaje
o chovu drůbeže v jakémkoliv množství. Sčítací list drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu je k dispozici zde

Tyto údaje sdělte osobně, e-mailem:  nebo telefonicky na č. 724 190 760, paní Faicové.