Vyhodnocení ankety k využití domku č.p. 91 na Paskovské ul.

7/1 2021

V posledních Hrabovských listech byla zveřejněna anketa k využití domku č.p. 91 na ul. Paskovské. Do konce roku 2020 přišlo pouze 23 vyplněných anketních lístků od občanů, což není směrodatné. I tak děkujeme aktivním občanům za podněty. Rada MOb Hrabová se s výsledky seznámila na svém jednání 6.1.2021. Foto poskytl Ing. Radomír Orkáč.

Vyhodnocení ankety k využití domku č.p. 91 na Paskovské ul.

Vyhodnocení ankety k využití domku č.91 Paskovská

 

Stálá expozice, muzeum                                                              12 hlasů

Multifunkční objekt pro volnočasové aktivity                              5 hlasů

Služby, kavárna, cukrárna, kadeřník, kosmetika, pivovar          4+2 hlasy

Zastávka MHD                                                                                 2 hlasy

Park s amfiteátrem                                                                         2 hlasy

Prostor pro aktivity seniorů                                                          1 hlas

Garáže pro TS                                                                                 1 hlas

Výstavní prostory (např. práce žáků ZŠ)                                      1 hlas

Skautská klubovna                                                                          1 hlas

Klubovna KHA (Hrabovských alkoholiků)                                     1 hlas