Vyhodnocení ankety k využití budovy MŠ Příborská 496/28

7/1 2021

V posledních Hrabovských listech byla zveřejněna anketa k využití budovy MŠ Přborská 496/28 po ukončení provozu. Do konce roku 2020 přišlo pouze 23 vyplněných anketních lístků od občanů, což není směrodatné. I tak děkujeme aktivním občanům za podněty. Rada MOb Hrabová se s výsledky seznámila na svém jednání 6.1.2021. Foto poskytl Ing. Radomír Orkáč.

Vyhodnocení ankety k využití budovy MŠ Příborská 496/28

Vyhodnocení ankety k objektu Příborská 28

 

Nájemní byty                                                                   12 hlasů

Zachování školky                                                              4 hlasy

Byty pro mladé (startovací)                                              4 hlasy

Jesle, dětská skupina, předškoláci                                  2 hlasy

Denní stacionář pro seniory                                              1 hlas

Dětské hřiště                                                                       1 hlas

Ordinace lékařů a zubařů                                                   1 hlas