Vyhodnocení ankety k využití areálu MŠ V. Huga

7/1 2021

V posledních Hrabovských listech byla zveřejněna anketa k využití areálu MŠ V. HUga . Do konce roku 2020 přišlo pouze 23 vyplněných anketních lístků od občanů, což není směrodatné. I tak děkujeme aktivním občanům za podněty. Rada MOb Hrabová se s výsledky seznámila na svém jednání 6.1.2021. Foto poskytl Ing. Radomír Orkáč.

Vyhodnocení ankety k využití areálu MŠ V. Huga

Vyhodnocení ankety k objektu a pozemku V. Huga

 

Zdravotní středisko                                                     6 hlasů

Dětské hřiště vč. workout                                           6 hlasů

Parkovací místa v kombinaci se zelení                      5 hlasů

Nájemní byty                                                                 3 hlasy

Byty pro mladé (startovní)                                            2 hlasy

Kombinace nebyt. prostor a bytů                                 1 hlas

Parkoviště                                                                       1 hlas

Fitcentrum, sauna                                                           1 hlas