Veřejné školní sportovní hřiště

24/5 2021

Přijďte si zasportovat a zacvičit na bezpečná hřiště!

Veřejné školní sportovní hřiště

Vybraná hřiště v areálech škol, školek, středisek volného času a na dalších veřejných místech jsou opět přístupná veřejnosti. Děti i dospělí si zde mohou zasportovat v bezpečném prostředí. Hřiště jsou udržována správci a některá nabízí i možnost zapůjčení sportovních pomůcek.

Hřiště podpořená z rozpočtu města jsou označena informačními tabulemi s logem projektu Bezpečnější Ostrava. Na tabulích jsou uvedeny informace o provozní době i návštěvní řád. Seznam hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost najdete na webu https://bezpecnejsi.ostrava.cz/co-delat-kdyz/chci-bezpecne-a-zdarma-sportovat.

 

V Hrabové je to hřiště základní školy Paskovská 46 - zde je k nahlédnutí návštěvní řád a provozní doba. 

 

Hřiště jsou otevřena převážně od dubna do října v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. Jejich chod zajišťují správci, sportovní asistenti a další personál tak, aby byla bezpečná a čistá, s pestrou nabídkou možností pohybu. V nabídce jsou kromě klasických sportovišť i dopravní hřiště nebo skateparky.

Podpora hřišť otevřených veřejnosti je na území Ostravy dlouhodobá. Je nedílnou součástí rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Provoz hřišť je financován v rámci dotačního programu města v oblasti podpory prevence kriminality formou transferů městským obvodům. V roce 2021 je podpořeno fungování 60 sportovišť 16 městským obvodům částkou ve výši 3 196 000 korun