Uzavírky na ul. Místecká - silnice I/56

21/3 2023

Z důvodu opravy povrchu pravého jízdního pásu dálnice D56 (směr Frýdek-Místek) v úseku EXIT 39 Hrabová – EXIT 42 Nová Bělá. 

Uzavírky na ul. Místecká - silnice I/56

Přesné určení uzavírky

Silnice I/56 ul. Místecká, k.ú. Hrabůvka a k.ú. Hrabová

1.etapa – Uzavírka levého jízdního pruhu pravého jízdního pásu, silniční staničení km 39,630 – 40,160. Provoz sveden do pravého jízdního pruhu.

2.etapa – Uzavírka pravého jízdního pruhu pravého jízdního pásu, silniční staničení km 39,930 – 40,160 včetně uzavření západní větve MÚK Hrabová (EXIT 39). Provoz veden v levém jízdního pruhu.

Doba trvání uzavírky

 

 

13. 3. 2023 – 25. 3. 2023 – celkový termín

13. 3. 2023 – 20. 3. 2023 – 1.etapa

20. 3. 2023 – 25. 3. 2023 – 2.etapa

V případě, že 1.etapa skončí dříve, bude po předchozí domluvě s dopravci a dopravním úřadem bezprostředně realizována 2.etapa.

Stanovení trasy objížďky

 

 

1.etapa – Provoz sveden do pravého jízdního pruhu.

2.etapa – Provoz veden v levém jízdního pruhu. Za uzavřenou západní rampu MÚK Hrabová vedena objízdná trasa:

- sjezd směr Hrabová dále po D56 směr Frýdek-Místek na EXIT 40, místní komunikaci (ul. Nebeského) a sil. II/478 (ul. Mostní) směr Šenov/Hrabová.

- sjezd směr Klimkovice dále po D56 směr Frýdek-Místek na EXIT 40, zpět na D56 směr Ostrava a sjezd na EXITu 39 na sil. II/478 ul. Paskovská.

- nájezd směr Frýdek-Místek po místní komunikaci (ul. Na Rovince) přes průmyslovou zónu až na EXIT 40 a dále na D56 směr Frýdek-Místek.

 

 

Osoba odpovědná za organizování a zabezpečení akce (prací)

Zástupce společnosti Frekomos a.s.

Ing. Stanislav Vávra, tel.: 724 710 736

Umístění zastávky linkové osobní dopravy

 

 

Uzavírka nevyžaduje dočasné přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy.

2.etapa

Po dobu uzavření sjezdové rampy (EXIT 39) směr Hrabová pojedou autobusové linky za zastávkou Hrabůvka,Benzina ve směru do Hrabové po provizorním sjezdu ze sil. I/56 na ul. Krmelínskou, poté najedou na ul. Prodlouženou a dále pojedou ve své trase. V opačném směru pojedou všechny linky po svých trasách.