Ustavující zasedání Zastupitelstva MOb Hrabové se koná 19.10.2022

11/10 2022

Ustavující zasedání Zastupitelstva MOb Hrabová se koná ve středu 19.10.2022 od 16 hod. v kulturním sále budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4.

Ustavující zasedání Zastupitelstva MOb Hrabové se koná 19.10.2022

Program zasedání:

 

1.)   Zahájení, zjištění usnášení schopnosti

2.)   Předání osvědčení o zvolení

3.)   Složení slibu členů Zastupitelstva městského obvodu Hrabová

4.)   Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová

5.)   Určení ověřovatelů zápisu

6.)   Schválení Jednacího řádu a Volebního řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová

7.)   Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady městského obvodu Hrabová

8.)   Rozhodnutí o způsobu volby (veřejná, tajná)

9.)   Volba členů návrhové komise a volební komise

10.) Stanovení počtu členů rady

11.) Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva městského obvodu Hrabová dlouhodobě uvolněni

12.) Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady městského obvodu Hrabová

13.) Návrh na zřízení výboru finančního a výboru kontrolního Zastupitelstva městského obvodu a volba předsedů a členů výborů

14.) Rozhodnutí o odměňování za výkon funkce neuvolněných zastupitelů

15.) Různé

16.) Závěr

 

 

 

 

 

                                                                        „elektronicky podepsáno“

 

V Ostravě – Hrabové dne 11.10. 2022                     Igor Trávníček

                                                                       starosta městského obvodu                                                                                                                    Hrabová