UPOZORNĚNÍ: Uzavření primárního zdroje vody do Hrabové

16/2 2023

Z důvodu opravy havárie na vodovodním přivaděči a realizaci nezbytných manipulací na vodovodní síti zajišťujících dodávku pitné vody spojených s jeho havarijní opravou, může docházet k dočasnému zhoršení kvality dodávané pitné vody (zákal, není zdravotním rizikem), snížení tlaků, případně k úplnému přerušení dodávky pitné vody v městském obvodu Hrabová. 

UPOZORNĚNÍ: Uzavření primárního zdroje vody do Hrabové

Náhradní zásobování pitnou vodou bude dle potřeby zajištěno formou cisteren.

Za případné omezení se Ostravské vodárny a kanalizace a.s. omlouvají.