Upozornění

9/10 2020

Od pondělí 12.10.2020 jsou úřední hodiny omezeny.

pondělí 8.00 – 13.00 hod.
středa 12.00 – 17.00 hod.

Jednání na úřadu mimo tyto hodiny POUZE po telefonické domluvě.

Upřednostňujte elektronickou komunikaci a bezhotovostní platby.

V neodkladných záležitostech bude příjem listovních podání či žádostí POUZE na podatelně v 1. patře, místnost č. 10.

V prostorách úřadu dodržujte odstup od ostatních osob nejméně 2 metry. Používejte roušku, případně respirátor, a desinfekci.