Ukliďme v květnu Hrabovou

30/4 2021

Úřad Mob Hrabová ve spolupráci s aktivními občany a zastupiteli vyzývá všechny občany (byť iniciativa vzešla ze Šídlovce), aby v měsíci květnu uklízeli venkovní prostory kolem svého bydliště a nasbíraný odpad shromažďovali do plastových pytlů. Pokud se pytle nevejdou do směsného odpadu, nechť je občané přistaví u kontejnérových hnízd. Tyto pytle odveze naše Technická správa každý pátek v dopoledních hodinách. Pytle bude možno vyzvednout v sídle TS u Ing. Davidové, tel.  724 237 995. Akce potrvá do konce května 2021.

Ukliďme v květnu Hrabovou