SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KD a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PASKOVSKÁ 91

24/6 2022

Jak informační web Hrabova.info a facebook Hrabová přestal občany informovat o nejvýznamnějších událostech aneb novodobá CENZURA v praxi, či jak se dá u akcí pořádaných MOb Hrabová POLITIKAŘIT.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KD a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PASKOVSKÁ 91

V úterý 21.6.2022 ráno jsem se na pana Ing. Radomíra Orkáče obrátil s žádostí o zveřejnění pozvánky na slavnostní otevření kulturního domu a Dne otevřených dveří domu Paskovská 91/86 (v příloze). Otevření KD s parkovištěm je druhou nejvýznamnější akcí MOb Hrabová v tomto volebním období. Na slavnostní otevření jsou dopoledne pozváni představitelé Statutárního města Ostrava, starostové okolních obcí a obvodů, zástupci družební obce Hrabová, všichni zastupitelé, ředitel ZŠ, ředitelka MŠ, zástupci zhotovitele, dále redaktoři novin a televize.

Od 13 do 14 hod. je kulturní dům otevřen pro širokou veřejnost k prohlédnutí nově vybudovaných prostor. Od 14 hodiny vystoupí dětí z MŠ Klubíčko, žáci ZŠ Hrabová a TS MATA HARI, zváni jsou nejen rodinní příslušníci dětí.

Od 17 hodiny je na programu vystoupení ACUSTRIO Václava Fajfra s jeho hostem.

Od 13 do 18 hodiny bude souběžně probíhat Den otevřených dveří jednoho z nejstarších domků v Hrabové, Paskovská č.p.91 ve vlastnictví MOb Hrabová. S tímto domkem má současné vedení MOb Hrabová určité plány do budoucna v rámci zvažovaného komplexu „Srdce Hrabové“ a chce tento objekt v původní podobě ukázat svým občanům.

Zastupitel a správce Ing. Radomír Orkáč pozvánku pro občany na svých mediích do dnešního dne nezveřejnil.

Pokusil jsem se tedy pozvánku zveřejnit na fcb Hrabová ve čtvrtek 23.6. cca v 7:40 hod. jako člen této skupiny sám. Dodnes pozvánka zveřejněna není, to znamená, že některý ze správců fcb Hrabová tuto informaci určenou veřejnosti tzv. nepustil, zablokoval, to znamená CENZUROVAL.

Obrátil jsem se tedy pokorným emailem ve čtvrtek 23.6. ve 12:38 na druhého zastupitele a správce fcb skupiny Hrabová p. Milana Slívu o sjednání nápravy. Zároveň jsem ho informoval, že ani na fcb ani na webu Hrabova.info, ani v kalendáři nejsou uvedeny akce pořádané samosprávou a Úřadem MOb Hrabová, např. zájezd seniorů 17.6., setkání se seniory 21. a 28.6., přednáška zdravotnické komise 30.6., ani Slavnostní otevření KD 1.7. či Den otevřených dveří čp. 91 1.7.2022. Odpověď od pana zastupitele Slívy jsem do této chvíle neobdržel a náprava sjednána nebyla.

Zato na oficiální poštu ÚMOb Hrabová, dále k rukám tajemníka Ing. Sochy, ved. odboru SOVV Mgr. Tajchmanové a všem správcům a moderátorům fb skupiny Hrabová a webu Hrabova.info dorazil rozhořčený dopis Ing. Orkáče, ve kterém nám sděluje, že ho zatěžujeme, klade další otázky a dává ultimátum, abychom během pátku 24.6. zareagovali, jinak uvede, kdo je tím hostem na koncertě Václava Fajfra.

Důvody, proč dosud nezveřejnil (nenasdílel) pozvánku na významnou akci MOb Hrabová by se daly z jeho korespondence stanovit takto:

1)     Podle něho ÚMOb lže, když nechce zveřejnit, že hostem koncertu je významný ostravský umělec.

2)     Na zveřejnění (ani sdílení) zastupitel Orkáč neměl a nemá čas.

3)     Úřad si přece mohl svou akci zveřejnit v Hrabovských listech.

4)     Jedná se o předvolební akci pana starosty.

5)     Máme se stydět, že Den otevřených dveří domku čp.91 je až 1.7.2022.

6)     Na svých privátních mediích si přece může zveřejnit, co chce.

 

Ad1) Objednávka z úřadu MOb Hrabová šla na p. Fajfra, nikoliv na hosta. Příchod a vystoupení hosta do dnešního dne nikdo závazně nepotvrdil, Rada MOb Hrabová ani předseda komise kultury p. Houžvička nechce, aby se jméno hosta zveřejňovalo. Mohlo by se totiž stát, že do sálu, kde je k dispozici 120 míst by se Hrabovští občané nemuseli dostat. Plakátek nechal ÚMOb vytvořit z podkladů organizátora, tj. kulturní komise Rady MOb Hrabová. Není důvod na něm cokoliv měnit.

 

Ad2) Zastupitelé obdrželi informaci o akci a plakátek 15.6.2022 na zasedání zastupitelstva MOb Hrabová. Tam Ing. Orkáč nebyl přítomen, jiný správce fcb skupiny Hrabová pan Slíva však ano. Od 15.6.2022 bylo na fcb Hrabová zveřejněno 39 příspěvků, na webu hrabova.info 17 článků, sám pan Orkáč v období 15.-24.6.2022 napsal na Úřad 23 emailů a dodal do E-spisu úřadu 4 poměrně složité dotazy formou žádosti o informace dle zákona 106/1999Sb. Není tedy pravdou, že by nemohl vytvořit či sdílet mnou vytvořený příspěvek, což mu zabere, jak sám uvádí 1 kliknutí, tj. 3 vteřiny.

 

Ad3) Úřad pozvánku na akci v Hrabovských listech uveřejnit nemohl. Uzávěrka HL byla 19. května, kolaudace KD 14.6. O Slavnostním otevření KD bylo rozhodnuto až po kladném výsledku kolaudace, j. 15.6.2022. Červencové HL vyjdou až po 1.7.2022.

 

Ad4) Pan opoziční zastupitel se mýlí. Vybudování MŠ a KD byly stěžejními akcemi tohoto volebního období 2018-2022. Realizaci a finance na tyto 2 akce odsouhlasila drtivá většina zastupitelů. Nemůže to být tedy jen předvolební mítink starosty.

 

Ad5) Byl to pan zastupitel Orkáč, který požadoval na jednání Rady MOb Hrabová 23.5.2022, aby mohl uskutečnit den otevřených dveří mj. domku čp. 91 na Paskovské. Dokonce se nabídl, že si vypůjčí klíče a bude tam delegace vodit. V žádosti uvedl: „Jedná se o veřejný zájem - umožnění občanům, aby se podívali na prostory a sami měli možnost posoudit navrhované stavební úpravy či další využití prostor.“

Radní jeho podnět vzali na vědomí s tím, že souhlasí s uspořádáním dne otevřených dveří v domku č. pop. 91 v režii Úřadu městského obvodu Hrabová, což se 1.7.2022 uskuteční.

Nyní zastupitel tuto možnost, kterou sám navrhoval, blokuje.

Ad6) To je pravda. Nicméně aktivní občan, později zastupitel a radní Ing. Radomír Orkáč tyto své mediální kanály budoval s cílem, co nejobjektivněji informovat hrabovské občany o dění v obvodu. To, že bude sabotovat akce pořádané samosprávou a Úřadem MOb Hrabová svědčí o opaku.

Ať již pan Ing. Radomír Orkáč hrabovské občany na slavnostní otevření kulturního domu pozve či nikoliv, zcela jistě se den 1.7.2022 zapíše do bohaté historie městského obvodu Hrabové, objeví se tento den v kronice i v příštích Hrabovských listech, neboť se podařilo něco, po čem občané mnoho let toužili: MOb má konečně důstojný stánek pro pořádání kulturních, společenských a výchovných akcí.

 

Snažil jsem se shrnout snadno doložitelná fakta k této kauze, aby si občané učinili vlastní úsudek. Přišel jsem 1.12.2015 do Hrabové s cílem, aby občané tahali za jeden provaz. Mrzí mě, že se tak neděje. Pěkný den

 

Ing. Jan Socha tajemník ÚMOb Hrabová