Přistavení kontejnérů na velkoobjemový a nebezpečný odpad

25/3 2021

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 12.4.2021 – 14.4.2021 přistavení kontejnérů na velkoobjemový a nebezpečný odpad dle rozpisu níže.

Přistavení kontejnérů na velkoobjemový a nebezpečný odpad

VÝVOZ   NEBEZPEČNÉHO           ODPADU

 Úřad městského obvodu Hrabová zajistil v době:

12,00  hod.  -  17,00  hod. ve dnech:

 12.4.2021 – 14.4.2021 

 přistavení    mobilní    sběrny    na    nebezpečný    odpad.

 Umístění: - dne  12.4.    ul. Paskovská ( u hřiště TJ "SOKOL  Hrabová" ) 

                 - dne  13.4.  ul. Paskovská (na parkovišti před farou)

                 - dne  14.4.   ul. Šrobárova (u výměníku tepla)

Do pojízdné sběrny na nebezpečný odpad lze přinést autobaterie, zářivková tělesa, oleje, kyseliny, zásady, plechovky od barev, drobný chemický odpad a pod.

 

V Ý V O Z    O D P A D U

 Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 12.4.2021 – 14.4.2021 

 (přistavení a odvoz během dopoledne) přistavení    k o n t e j n e r ů    na   velkoobjemový   odpad.

 Umístění:

-  ul.  Na Hurtě

- ul.  Paskovská (u hřiště TJ "SOKOL -  Hrabová")

-  ul.  Šolcova (před potokem)

-  ul. Paskovská (na parkovišti před farou)

-  ul. Paskovská (trojúhelník ul. Jezdiště)

-  ul.  Šrobárova (u výměníku MST)

-  ul. Příborská (za mateřskou školou V. Huga)

-  ul. Krmelínská (před Geologickým průzkumem)

 Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ shrabky, smetky, větve, popel, staveništní suť, autobaterie, léky, chemikálie a pod.