Policejní dozor na křižovatce Frýdecká-Mostní bude

31/5 2022

Žádosti ÚMOb o řízení provozu na kř. ul. Fýdecká x Mostní bude vyhověno

Policejní dozor na křižovatce Frýdecká-Mostní bude

Na podnět občana a zastupitele se tajemník ÚMOb Hrabová obrátil 16.5.2022 na Policii ČR - Dopravní inspektorát s žádostí o řešení mnohdy kritické situace na křižovatce Frýdecká x Mostní u čerpací stanice Shell.

Po písemných i ústních urgencích nám dnes 31.5.2022 dorazila potěšující odpověď:


"Dopravní inspektorát Městského ředitelství policie Ostrava, obdržel Vaší žádost o řízení provozu
na výše uvedené křižovatce z důvodu silného provozu a zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.
Naše součást policie ověřila situaci na místě, a na předmětné křižovatce budeme zajišťovat řízení
provozu s ohledem na možné nasazení sil a prostředků a bezpečnostní situaci v okrese Ostrava.
Výkon služby budeme směřovat do dopravní špičky zejména odpolední hodiny."
npor. Ing. Aleš Kořistka
vedoucí DI
v z. npor. Bc. Kamil Planka
zástupce vedoucího DI

Věříme, že je to pro Hrabovou dobrá zpráva a že se řízení provozu v dopravní špičce odrazí ve zvýšené bezpečnosti a plynulosti provozu.

Autor fotografie Ing. Radomír Orkáč