Plošná deratizace firmy Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

3/6 2022

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. informují o letošní I. etapě plošné deratizace provozované kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku Statutárního města Ostrava.

Plošná deratizace firmy Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Práce na území města Ostravy budou v první etapě probíhat v období 30.5.2022 - 31.8.2022. Plošnou deratizaci a opakovanou pokládku nástrah do podzemních objektů - revizních šachtic, pro ně bude zajišťovat na základě smlouvy o dílo subdodavatel, spol. GRATTIS spol. s r.o., IČ 19011911 (jednatel - p. Svěrák).

Výběr lokalit vychází z jejich dlouhodobého plánu deratizace na území města a zároveň zohledňuje přijaté podněty občanů a také jejich interní zkušenosti. V letošním roce bude plošná deratizace mimo jiné provedena také v našem městském obvodu, a to v rozsahu dle jejich interního značení lokalit.